ระบบฐานข้อมูลประกาศ คณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 2 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
7/2560 01 ส.ค. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 04 ส.ค. 2560
4/2560 02 พ.ค. 2560 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2560 03 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลัก ]