ระบบฐานข้อมูลประกาศ คณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 3 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
3/2561 15 พ.ค. 2561 รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 24 พ.ค. 2561
2/2561 17 เม.ย. 2561 รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 24 เม.ย. 2561
1/2561 20 มี.ค. 2561 รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 26 มี.ค. 2561


[ กลับหน้าหลัก ]