เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ


 
 
เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 เมษายน 2565

 คู่มือการใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร


 
แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนภาพบุคลากรในระบบ e-Personal


 

​ช่องทางสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมทางไลน์ Line


Line ID : 19wachirajak


 

การรายงานการปฏิบัติราชการนอกมหาวิทยาลัยสำหรับคณาจารย์


 
การใช้งานระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร การรายงานลงเวลาปฏิบัติราชการ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
กรณีที่ไม่สามารถลงเวลา หรือไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการ

 
^