ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

 ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อ

 จดหมายข่าว

อ่านต่อ

 ตารางการประชุม ก.บ.ม. 2559

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     7 มกราคม 2559    09.30 น.  
2     4 กุมภาพันธ์ 2559 09.30 น.  
3     3 มีนาคม 2559 09.30 น.  
4     7 เมษายน 2559 09.30 น.  
5     12 พฤษภาคม 2559 09.30 น. 5 พฤษภาคม ตรงกับวันฉัตรมงคล
6     2 มิถุนายน 2559 09.30 น.  
7     7 กรกฏาคม 2559 09.30 น.  
8     4 สิงหาคม 2559 09.30 น.  
9     1 กันยายน 2559 09.30 น.  
10     6 ตุลาคม 2559 09.30 น.  
11     3 พฤศจิกายน 2559 09.30 น.  
12     1 ธันวาคม 2559 09.30 น.  ^