เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

 News

อ่านต่อ

 ปฏิทินกิจกรรม

 ตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 2562

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     15 มกราคม 2562 13.30 น. 09.00 น. มีประชุม กบ.
2     11 กุมภาพันธ์ 2562 09.30 น. วันที่ 19 ก.พ. 62 เป็นวันหยุด
3     18 มีนาคม 2562 09.30 น.  
4     23 เมษายน 2562 09.30 น. วันที่ 16 เม.ย. 62 เป็นวันหยุด
5     21 พฤษภาคม 2562 09.30 น.  
6     18 มิถุนายน 2562 09.30 น.  
7    23 กรกฏาคม 2562 09.30 น. วันที่ 16 ก.ค. 62 เป็นวันหยุด
8     20 สิงหาคม 2562 09.30 น.  
9     17 กันยายน 2562 09.30 น.  
10     15 ตุลาคม 2562 09.30 น.  
11     19 พฤศจิกายน 2562 09.30 น.  
12     17 ธันวาคม 2562 09.30 น.  

 
 
^