เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

 ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

 ข่าวรับสมัครงาน

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ

อ่านต่อ

 จดหมายข่าว

อ่านต่อ

 ตารางการประชุม ก.บ.ม. 2561

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     11 มกราคม 2561 09.00 น.  
2     6 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น.  
3     6 มีนาคม 2561 13.00 น.  
4     3 เมษายน 2561 13.00 น.  
5     1 พฤษภาคม 2561 13.00 น.  
6     5 มิถุนายน 2561 13.00 น.  
7     3 กรกฎาคม 2561 13.00 น.  
8     31 กรกฎาคม 2561 13.00 น.  
9     4 กันยายน 2561 13.00 น.  
10     2 ตุลาคม 2561 13.00 น.  
11     6 ตุลาคม 2561 13.00 น.  
12     11 ธันวาคม 2561 13.00 น.  

 

 ตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 2562

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     15 มกราคม 2562 13.30 น. 09.00 น. มีประชุม กบ.
2     11 กุมภาพันธ์ 2562 09.30 น. วันที่ 19 ก.พ. 62 เป็นวันหยุด
3     18 มีนาคม 2562 09.30 น.  
4     23 เมษายน 2562 09.30 น. วันที่ 16 เม.ย. 62 เป็นวันหยุด
5     21 พฤษภาคม 2562 09.30 น.  
6     18 มิถุนายน 2562 09.30 น.  
7    23 กรกฏาคม 2562 09.30 น. วันที่ 16 ก.ค. 62 เป็นวันหยุด
8     20 สิงหาคม 2562 09.30 น.  
9     17 กันยายน 2562 09.30 น.  
10     15 ตุลาคม 2562 09.30 น.  
11     19 พฤศจิกายน 2562 09.30 น.  
12     17 ธันวาคม 2562 09.30 น.  

 
 
^