เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่ม Telegram เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         
          เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่ม Telegram เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ต้องการรับข่าวสาร การอัพเดต การบรรจุ การแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาชีพ การรับทุน สวัสดิการ เครื่องราชย์ฯ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

          สามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่ม Telegram ของกองบริหารงานบุคคลได้ที่ https://t.me/+RTniiwJuazE1OTE1
         

          หากยังไม่ได้ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Telegram Messenger ดาวน์โหลดได้ที่

          สำหรับ Google Play : ดาวน์โหลด Telegram Google Play

          สำหรับ App Store : ดาวน์โหลด Telegram App Store

 

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : DHRMCMRU

  
^