เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    
    ปรัชญา
        บริการด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม

    วิสัยทัศน์
        กองบริหารงานบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

    พันธกิจ
       1. 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
        2. นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกแก่การให้บริการ
        3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  
^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,