เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

กองทุนพัฒนาบุคลากร

 
ระเบียบ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว้าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘


 
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน พ.ศ. 2558
ประกาศอื่นๆ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืมของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาต่อ พ.ศ.2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,