เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

 ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

 ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อ

 จดหมายข่าว

อ่านต่อ

 ตารางการประชุม ก.บ.ม. 2560

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     5 มกราคม 2560 09.30 น. เลื่อนเป็นวันที่ 25 มกราคม 2560
2     2 กุมภาพันธ์ 2560 09.30 น. เลื่อนเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.
3     4 เมษายน 2560 13.00 น.  
4     2 พฤษภาคม 2560 13.00 น.  
5     6 มิถุนายน 2560 13.00 น.  
6     4 กรกฏาคม 2560 13.00 น.  
7     1 สิงหาคม 2560 13.00 น.  
8     5 กันยายน 2560 13.00 น.  
9     3 ตุลาคม 2560 13.00 น.  
10     31 ตุลาคม 2560 13.00 น.  
11     ... ธันวาคม 2560 13.00 น.  5 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันพ่อ

 

 ตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๐

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     27 มกราคม 2560 13.00 น.  
2     8 มีนาคม 2560 10.30 น.  
3     18 เมษายน 2560 09.30 น.  
4     14 มิถุนายน 2560 13.00 น.  
5     18 กรกฏาคม 2560 09.30 น.  
6     15 สิงหาคม 2560 09.30 น.  
7     19 กันยายน 2560 09.30 น.  
8     17 ตุลาคม 2560 09.30 น.  
9     21 พฤศจิกายน 2560 09.30 น.  
10     19 ธันวาคม 2560 09.30 น.  

 
 
^