เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

 ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

 ข่าวรับสมัครงาน(การสอบแข่งขัน)

อ่านต่อ

 ข่าวรับสมัครงาน(การคัดเลือก)

อ่านต่อ

 ข่าวรับสมัครงาน(การสรรหา)

อ่านต่อ

 จดหมายข่าว

อ่านต่อ

 ตารางการประชุม ก.บ.ม. 2561

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     11 มกราคม 2561 09.00 น.  
2     6 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น.  
3     6 มีนาคม 2561 13.00 น.  
4     3 เมษายน 2561 13.00 น.  
5     1 พฤษภาคม 2561 13.00 น.  
6     5 มิถุนายน 2561 13.00 น.  
7     3 กรกฎาคม 2561 13.00 น.  
8     31 กรกฎาคม 2561 13.00 น.  
9     4 กันยายน 2561 13.00 น.  
10     2 ตุลาคม 2561 13.00 น.  
11     6 ตุลาคม 2561 13.00 น.  
12     11 ธันวาคม 2561 13.00 น.  

 

 ตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 2561

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ
1     20 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น.  
2     20 มีนาคม 2561 09.30 น.  
3     17 เมษายน 2561 09.30 น.  
4     15 พฤษภาคม 2561 09.30 น.  
5     19 มิถุนายน 2561 09.30 น.  
6     17 กรกฎาคม 2561 09.30 น.  
7     21 สิงหาคม 2561 09.30 น.  
8     18 กันยายน 2561 09.30 น.  
9     16 ตุลาคม 2561 09.30 น.  
10     20 พฤศจิกายน 2561 09.30 น.  
11     18 ธันวาคม 2561 09.30 น.  

 
 
^