เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร

ระเบียบ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

กองทุนสวัสดิการบุคลากร


 

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวขสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ

ค่าจ้างค่าตอบแทน

กองทุนสวัสดิการบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเป้าหมายในการบริหารดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับและอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวัสดิการที่พัก

สวัสดิการเครื่องแบบ

^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,