เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้างผ่านแบบฟอร์มออนไลน์


          กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง
ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์ หรือ สแกน QR CODE ด้านล่าง

          https://forms.gle/C5LqYy4qAzCgxqJD6

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวประภารัตน์ มูลมาวัน เบอร์โทร 082 695 3031
 


 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

^