เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอหนังสือรับรองผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

       
          กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอหนังสือรับรองผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
 

          https://forms.gle/oBNTfDQKByxiJxHj9
 

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวชิรจักร นือขุนทด เบอร์โทร 081 069 7035
 

  

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^