เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำนวน 3 ราย

 ^