เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562
 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th  

^