เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2563


 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^