เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีผู้ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 8-63

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายเจษฎา มีทรัพย์
2. นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน
 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^