เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 8-63

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.จินดาภา ศรีสำราญ
2. อาจารย์ ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย
 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^