เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยายรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 14 ราย ดังนี้กลุ่มผู้บริหารวิชาการ


 

 

 


 

กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

 


 

^