เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ข่าวดี สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

           สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ มีนาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563 โดยการปรับลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th  

^