เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ธนาคารกรุงไทยให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่เคยแจ้งเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าฯโควิด-19 และได้รับ SMS อนุมัติแล้ว

ธนาคารกรุงไทยประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านใดที่เคยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติฯ โควิด-19 และ ธนาคารกรุงไทยได้ส่ง SMS อนุมัติแล้ว ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ตามแบบฟอร์มนี้ รายละเอียดตามท้ายแบบฟอร์มด้านล่าง  
^