เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^