เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)


 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^