เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง ท่านสามารถยื่นขอได้ 2 ช่องทาง

กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

          ท่านสามารถยื่นขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้างได้ 2 ช่องทาง คือ

          ช่องทาง 1 ยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล กรอกรายละเอียด และส่งแบบฟอร์มมายัง กองบริหารงานบุคคล หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม ภายใน 2 วันทำการ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

          ช่องทาง 2 ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ โดยไปที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล คลิกเมนู แบบฟอร์มออนไลน์ขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง กรอกรายละเอียด และกดส่งข้อมูลมายังกองบริหารงานบุคคล เมื่อดำเนินเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับตามช่องทางที่ได้ให้ไว้ ภายใน 2 วันทำการ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนประวัติ
นางสาวประภารัตน์ มูลมาวัน โทร 053 885330, 082 695 3031

  

ไปที่หน้าขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^