เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือน ท่านสามารถยื่นขอได้ 2 รูปแบบ

          กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การให้บริการการขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือนสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

          โดยท่านสามารถยื่นขอขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือนได้ 2 รูปแบบ คือ

          ช่องทาง 1 ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ โดยไปที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล คลิกเมนู แบบฟอร์มออนไลน์ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน กรอกรายละเอียด และกดส่งข้อมูลมายังกองบริหารงานบุคคล เมื่อดำเนินเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามช่องทางที่ให้ไว้ ภายใน 3 วันทำการ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

          ช่องทาง 2 ยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ไปที่เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ คลิกที่ชื่อแบบฟอร์มใบรับรองที่ต้องการขอในหัวข้อ แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ กรอกรายละเอียด และส่งแบบฟอร์มมายัง กองบริหารงานบุคคล หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังท่านเพื่อให้มารับเอกสาร ภายใน 3 วันทำการ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนประวัติ นายวชิรจักร นือขุนทด โทร 053 885330, 081 069 7035


ไปที่หน้าขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือน


 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^