เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย


 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(ระดับอุดมศึกษา) ตำแหน่งประเภทวิชาการ(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยให้อาศัยรับค่าจ้างขั้นสูงในระดับถัดไปได้ 1 ระดับ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

  


_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

 

^