เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2 (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ2 
ครั้งที่ 2 

(ฉบับที่ 2)

-------------------------------------------------------
 
   

สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

   
 
^