เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วม "โครงการคุณพร้อม เราพร้อม สู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ของศูนย์พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (Smart Together Clinic) พ.ศ.2565

ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วม "โครงการคุณพร้อม เราพร้อม สู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ของศูนย์พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (Smart Together Clinic) พ.ศ.2565
 

 


          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrmcmru

  
^