เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก” 


          จัดขึ้นในวันที่ 12 -13 กันยายน 2563 และ 10 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Program Microsoft teams ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 


 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^