เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

เลื่อนการแจ้งเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และวันที่สอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

         
          แจ้งผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทุกท่าน

          ด้วยรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการแจ้งเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และวันที่สอบ ออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางinboxเฟสบุ๊จเพจ www.facebook.com/dhrm.cmru.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 093 131 4762 (คุณอำภา กิติรัตน์)

  

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th

^