เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

แจ้งบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์

         
          กองบริหารงานบุคคล แจ้งบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

          โดยสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2563 และเข้าอบรมได้ตามรายละเอียดภาพและลิ้งค์ด้านล่าง

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร นางสาวภัทรภร ตาไชยวงค์ โทร 082 426 8866

 


 _________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th


 

^