เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงาน สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงาน สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2563

 

^