เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564

^