เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

​กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำข้าราชการพลเรือนที่รับโอนย้ายมารับราชการ


          กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่รับโอนย้ายมารับราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th

^