เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ป้ายกำกับ กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2565

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2565

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2565

01 เมย. 2565 0 572

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ ศ 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานหลัก

1
^