เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)

 
เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
(ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 และวันที่ 10 ตุลาคม 2563
โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 

    วีดิโอการอบรมย้อนหลัง


วันที่ 12 กันยายน 2563


    enlightenedเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 12 กันยายน 2563 ep1
    
enlightenedเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 12 กันยายน 2563 ep2
     
enlightenedเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 12 กันยายน 2563 ep3
    enlightenedเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 12 กันยายน 2563 ep4
    enlightenedเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 12 กันยายน 2563 ep5 

วันที่ 13 กันยายน 2563


    enlightenedเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 13 กันยายน 2563 (Coming Soon)
         


    ไฟล์เอกสารการอบรม

 สไลด์บรรยายเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (pdf)

 


 

 
^