เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

หลักสูตรการฝึกอบรม

การเขียนหนังสือ ตำราอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การเขียนหนังสือ ตำราอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

01 มิย. 2566 0 360

การเขียนหนังสือ ตำราอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 หัวข้อ การเขียนหนังสือ

การเขียนบทความวิจัยหรือบทความ ทางวิชาการเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Quartile สูง

การเขียนบทความวิจัยหรือบทความ ทางวิชาการเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Quartile สูง

27 เมย. 2566 0 217

การเขียนบทความวิจัยหรือบทความ ทางวิชาการเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Quartile สูง วันที่ 25 เม ย 66 โดย ศาสตราจารย์เกียรติค

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

18 กย. 2563 0 351

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อบรมออนไลน์ด้วยตนเอง วันที่ 20 31 พฤษภาคม 2563 โดย กองบริหารงานบุค..

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)

15 กย. 2563 0 868

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 12 13 กันยายน 2563 และวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดย ดร จรงค

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

15 กย. 2563 0 12435

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ รุ่น 1 วันที่ 3 4 ส ค 62 รุ่น2 วันที่ 17 18 ส ค 62 โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ คุณต้น บุคลากรชำนาญกา..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

29 มค. 2559 0 603

การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการขอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

13 พย. 2558 0 748

การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสน

1
^