เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

หลักสูตรการฝึกอบรม

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)

22 ตค. 2563 0 655

เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 12 13 กันยายน 2563 และวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดย ดร จรงค

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

18 กย. 2563 0 171

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อบรมออนไลน์ด้วยตนเอง วันที่ 20 31 พฤษภาคม 2563 โดย กองบริหารงานบุค..

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

15 กย. 2563 0 5264

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ รุ่น 1 วันที่ 3 4 ส ค 62 รุ่น2 วันที่ 17 18 ส ค 62 โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ คุณต้น บุคลากรชำนาญกา..

1
^