เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ.2563


          กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ.2563 จำนวน 14 ราย ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 8 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน จำนวน 6 ราย ดังนี้

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 
สายวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน_______________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th

^