เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ป้ายกำกับ กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ ศ 2563

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่  ที่ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ.2563

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ.2563

08 ตค. 2563 0 307

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ ศ 2563 จำนวน 14 ราย ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 8 ราย และพนัก..

1
^