เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล


^