เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ป้ายกำกับ ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

12 ตค. 2564 0 240

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และตำแหน่งรอง

1
^