เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่นี่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th  

^