เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2

29 มิย. 2563 0 3331

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2

19 มิย. 2563 0 5887

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้

ธนาคารแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

ธนาคารแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

19 มิย. 2563 0 258

ธนาคารแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน คลิก gt; gt;เอกสารรายละเอียด

เลื่อนการแจ้งเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และวันที่สอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

เลื่อนการแจ้งเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และวันที่สอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

28 พค. 2563 0 731

แจ้งผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามาร..

แจ้งบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์

แจ้งบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์

21 พค. 2563 0 673

กองบริหารงานบุคคล แจ้งบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 ผ่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

21 พค. 2563 0 1263

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายส..

ธนาคารกรุงไทยให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่เคยแจ้งเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าฯโควิด-19 และได้รับ SMS อนุมัติแล้ว

ธนาคารกรุงไทยให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่เคยแจ้งเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าฯโควิด-19 และได้รับ SMS อนุมัติแล้ว

18 พค. 2563 0 522

ธนาคารกรุงไทยประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านใดที่เคยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติฯ ..

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือน ท่านสามารถยื่นขอได้ 2 รูปแบบ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือน ท่านสามารถยื่นขอได้ 2 รูปแบบ

15 พค. 2563 0 219

กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การให้บริการการขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือนสำหรับคณาจารย์และบุคลากร โดยท่านสามารถยื่นขอขอหนังสือรับรองก..

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง ท่านสามารถยื่นขอได้ 2 ช่องทาง

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง ท่านสามารถยื่นขอได้ 2 ช่องทาง

13 พค. 2563 0 165

กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การขอสำเนาแฟ้มประวัติ สัญญาจ้าง สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ท่านสามารถยื่นขอสำเนาแฟ้มประวัติ สัญญาจ้างได้ ..

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการ"ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" เพิ่มมาตรการที่ 8 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการ"ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" เพิ่มมาตรการที่ 8 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

01 พค. 2563 0 307

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการ ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ เพิ่มมาตรการที่ 8 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด 19 สำหรับท่านใดประสงค์สมั..

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่านใดประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ "ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่านใดประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ "ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"

14 เมย. 2563 0 399

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่านใดประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ สามารถดาวน์โหลด Application GHB All และลงทะเบียนได้

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารออมสิน มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัติโนมัติ

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารออมสิน มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัติโนมัติ

10 เมย. 2563 0 229

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารออมสิน ด้วยธนาคารออมสินมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษาย..

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้างผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้างผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

08 เมย. 2563 0 181

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอสำเนาแฟ้มประวัติ สัญญาจ้าง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอสำเนาแฟ้มประวัติ สัญญาจ้าง สำหรับคณ..

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอหนังสือรับรองผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอหนังสือรับรองผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

02 เมย. 2563 0 682

กองบริหารงานบุคคลเพิ่มช่องทางการขอหนังสือรับรองผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอหนังสือรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน สำหรับคณาจา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

01 เมย. 2563 0 189

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

24 มีค. 2563 0 294

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน Wprk from home ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลไ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

24 มีค. 2563 0 388

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารง

ข่าวดี สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ข่าวดี สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

13 มีค. 2563 0 346

สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ มีนาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563 โดยการปรับลดอัตราเงินส..

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

06 มีค. 2563 0 240

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

04 มีค. 2563 0 304

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID 19 ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข

^