เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

03 พค. 2564 0 118

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

03 พค. 2564 0 517

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

30 เมย. 2564 0 211

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 เมย. 2564 0 155

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวส

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

05 เมย. 2564 0 789

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

31 มีค. 2564 0 1

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้..

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

26 มีค. 2564 0 233

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโ

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

25 มีค. 2564 0 2280

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยายรรณดีเด่น ประจำปี พ ศ 2563 จำนวน 18 ราย ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร กล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองคณบดี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองคณบดี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

25 มีค. 2564 0 302

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  รองคณบดี และรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร รองคณบดี และรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

25 มีค. 2564 0 290

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เรื่อง วินัยการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่

เชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เรื่อง วินัยการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่

09 มีค. 2564 0 1496

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สายนสนับสนุน ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัยชี นักวิชา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

07 มีค. 2564 0 406

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

05 มีค. 2564 0 163

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียน

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2

20 กพ. 2564 0 8433

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ต

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2

09 กพ. 2564 0 33822

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ห

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

08 กพ. 2564 0 290

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ต..

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

03 กพ. 2564 0 384

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง..

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

27 มค. 2564 0 277

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง..

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส

27 มค. 2564 0 238

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบด..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

26 มค. 2564 0 27760

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ต

^