เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและบุคคลในครอบครัว ได้ด้วยตนเอง

ประชาสัมพันธ์การตรวจสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและบุคคลในครอบครัว ได้ด้วยตนเอง

15 มค. 2564 0 971

กองบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์ การตรวจสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและบุคคลในครอบครัว ได้ด้วยตนเอง จากระบบ

ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2564

ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2564

14 ธค. 2563 0 324

สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมได้เป็นประจำทุกปีในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

23 พย. 2563 0 268

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

18 พย. 2563 0 264

ดาวโหลดไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ ศ 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

12 พย. 2563 0 191

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

06 พย. 2563 0 223

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

06 พย. 2563 0 191

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับผู้ได

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

15 ตค. 2563 0 348

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับผู้ได

​กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำข้าราชการพลเรือนที่รับโอนย้ายมารับราชการ

​กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำข้าราชการพลเรือนที่รับโอนย้ายมารับราชการ

08 ตค. 2563 0 228

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่รับโอนย้ายมารับราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 รา..

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่  ที่ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ.2563

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ.2563

08 ตค. 2563 0 264

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุในปี พ ศ 2563 จำนวน 14 ราย ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 8 ราย และพนัก..

เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 สค. 2563 0 718

เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 หัวข้อ ldquo;เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน..

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2563

14 สค. 2563 0 236

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ ศ 2563 ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคค

ขอแสดงความยินดีผู้ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 8-63

ขอแสดงความยินดีผู้ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 8-63

07 สค. 2563 0 278

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน..

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 8-63

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 8-63

07 สค. 2563 0 506

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2562-2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2562-2563

30 กค. 2563 0 229

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สำเร็จการศึกษาใน ปี พ ศ 2562 2563

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

20 กค. 2563 0 190

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 คลิกเพื่อดูคู่มือ

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2

14 กค. 2563 0 3049

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2 (ฉบับที่2)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2 (ฉบับที่2)

14 กค. 2563 0 11130

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

13 กค. 2563 0 485

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยายรรณดีเด่น ประจำปี พ ศ 2563 จำนวน 14 ราย ดังนี้ กลุ่มผู้บริหารวิช..

^