เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบการจ่ายเงินบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบการจ่ายเงินบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

12 มิย. 2560 0 525

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำระบบการจ่ายเงินบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรประจำ เริ่มใช้งานระบบจ่ายเงินตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 และตั้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560

28 มีค. 2560 0 979

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ ศ 2560​​ เพื่อให้เป็นไปตามเ

โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

20 กพ. 2560 0 2373

โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพ..

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล พ.ศ.2560

13 มค. 2560 0 1118

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล พ ศ 2560 ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เป็นประจำทุกปีนั้น กองบริหาร

ประชาสัมพันธ์สิทธิ์พิเศษ "โรงเรียนสอนภาษา เอ ยู เอ และไทวัสดุเพื่อ สมาชิก กบข."

ประชาสัมพันธ์สิทธิ์พิเศษ "โรงเรียนสอนภาษา เอ ยู เอ และไทวัสดุเพื่อ สมาชิก กบข."

12 มค. 2560 0 470

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข จัดสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก กบข มีรายละเอียด ดังนี้ 1 กบข ร่วมกับ โรงเรียนสภานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ

23 สค. 2559 0 700

การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำ โครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ จึงได้จัดส่งหลักเกณฑ์การให้กู้เงินตามสิ่งท..

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  หลักสูตร "ชินนสาสมาธิ ฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน"

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ชินนสาสมาธิ ฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน"

02 กค. 2559 0 822

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ชินนสาสมาธิ ฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน วันที่ 1 3 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันพลั..

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

21 มิย. 2559 0 1032

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังมีนโยบาย..

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"

21 มิย. 2559 0 481

การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12 ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข ได้ร่วมกันจั..

ธอส.ฉลองครบรอบ 62 ปี จัดทำโครงการสุดพิเศษตอบแทนลูกค้า สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้เงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ย 2.26% ต่อปี

ธอส.ฉลองครบรอบ 62 ปี จัดทำโครงการสุดพิเศษตอบแทนลูกค้า สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้เงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ย 2.26% ต่อปี

06 ตค. 2558 0 835

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 62 ปีภายใต้แนวคิด ldquo;62 ปี ธอส บริการด้วยหัวใจ เพื่อความสุขของคนไทยได้มีบ้าน rdquo; จัดทำแคมเปญส

ธอส. เดินหน้าคืนความสุขให้สังคมไทยตามนโยบายรัญบาล จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือนแรก

ธอส. เดินหน้าคืนความสุขให้สังคมไทยตามนโยบายรัญบาล จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือนแรก

06 ตค. 2558 0 2008

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ..

แจ้งมติ ก.บ.ม. ในเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ

แจ้งมติ ก.บ.ม. ในเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ

22 กย. 2558 0 771

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก บ ม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศม

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับรางวัล ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2558

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับรางวัล ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2558

31 สค. 2558 0 1022

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล องค์กรเข้ารับรางวัล ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2558

^